نگرانم

نگرانم!

سالهاست....

لحظه ها می گذرند

با شتاب

از عمر بی بدیل

افسوس می خورم!

نازنین

تو هنوز هم

عاشقم نشدی......

شاعر : سید ابراهیم میری

1397/10/15

/ 0 نظر / 19 بازدید